Monday, 26 December 2011

Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda.

A happy x moose sign from the producers of  purple moose beers Porthmadog

The Brewery Shop is open Monday to Friday from 09.00 to 17.00.
Purple Moose Brewery Ltd
Madoc Street
PorthmadogLL49 9DB
Tel: 01766 515571

SENSIBLE MOOSE  with a sensible website.

we even have shrubs flowering in December
wild roses in bloom December 22.2011


next door to the beer brewers in Porthmadog  there is this sign, not sure if they have had too much of the moose  smell wafting into their nostrils , but I was on the understanding wool was produced by wooly animals here in wales.
drws nesaf i'r bragwyr cwrw ym Mhorthmadog mae hyn nidarwydd, yn siwr os ydynt wedi cael gormod o'r elciaid arogl yn cael ei chwythu i mewn i'w ffroenau, ond roeddwn i ar y gwlânddealltwriaeth ei gynhyrchu gan anifeiliaid yma yng nghymru.

No comments:

Post a Comment