Thursday, 10 November 2011

Parasol mushroom,madarch

This is a laced wing crane fly  its about the size of a mosquito.Mae hwn yn craen adain croesir ei hedfan am y maint o mosgito.,
Soldier fly on the mushroom, Milwr hedfan ar y madarch
 Flower of the cactus this plant is always in bloom  in time for Christmas,Blodau o'r planhigyn Cactus yw hyn bob amser yn eu blodau mewn pryd ar gyfer y Nadolig

This tiny snail  had its eye on me.,,,Mae'r falwen fach wedi ei llygad ar mi. .

the parasol mushroom (macrolepiota procera) .. y madarch parasol (macrolepiota procera)No comments:

Post a Comment