Tuesday, 8 November 2011

Robin , Mute Swan, Alarch Mud, Robin goch


This female mute swan is always on her own and always comes to the calm waters of the Severn that runs along Dolerw park.,Mae hyn yn alarch mud benywaidd yw bob amser ar ei phen ei hun a bob amser yn dod at y dyfroedd tawel yr afon Hafren sy'n rhedeg ar hyd Dolerw parc.,


here she is on take off for a two hundred yard dash up stream where she has a quiet spot for preening herself, 
.dyma hi ar cymryd i ffwrdd am 200 llinell doriad iard i fyny afon lle mae hi wedi llecyn tawel ar gyfer preening ei hun,

preening time usually at eleven, but if the river is fast flowing she goes on the bank.
glanhau y plu, amser fel arfer yn un ar ddeg, ond os yw'r afon yn llifo'n gyflym mae hi'n mynd ar y lan.,


The robin can not wait to get at the worms in the compost,    

Ni all y robin aros i gael yn y mwydod yn y compost,
 I opened the compost this morning to put some amonia to help the rotting process. and who jumped in the bid but the robin. I only had my pocket camera on me at the time. so i dived in for the canon . and the results are on.
wildaboutwales.blogspot.com/2011/11/robin-mute-swan.html
Agorais y compost yn y bore yma i roi rhywfaint o amonia i helpu'r broses pydru. ac sy'n neidio yn y cais ond y robin goch. Dim ond roedd fy mhoced gamera ar mi ar y pryd. felly fi neidio i mewn ar gyfer y canon. ac mae'r canlyniadau arNo comments:

Post a Comment