Wednesday, 9 November 2011

The robin and the worm. Robin goch ar mwydyn

A Mallard Drake looking for food in the shallow water of the river severn. Mae Drake Hwyaden Wyllt yn chwilio am fwyd yn y dŵr bas yr afon hafren afon.

Millipede and a wood lice on the compost lid.      Millipede a pryfed lludw ar y caead compost.

Tiny snail on the plastic lid.   malwen fechan ar y caead plastig

Ladybird With its head  in a drop of rain, the welsh translation is red cow or gods cow. the original name of these beetles.
buwch goch gota chwilod, Gyda'i pen yng diferyn o law
   . .

German wasp  on the shady side of the greenhouse  not seen one as hairy as this one.Gwenyn meirch Almaeneg ar ochr gysgodol y tŷ gwydr na gweld un mor flewog fel yr un yma..

And now for the robin and the worm strange how it took no notice of the large worm  once it tried to eat  it...Ac yn awr ar gyfer y robin y pryf rhyfedd a sut y mae'n ni chymerodd unrhyw hysbysiad o'r llyngyr mawr unwaith y mae wedi ceisio ei fwyta..
Once the robin hears or sees me in the garden its there. sometimes I can almost touch it,as it gets excited on seeing a worm as i turn the earth over,   Unwaith y bydd y robin goch yn clywed neu yn gweld fi yn yr ardd ei yno. Weithiau gallaf ei gyffwrdd bron, gan ei fod yn mynd yn llawn cyffro ar gweld llyngyr wrth i droi drosodd y ddaear, . 

No comments:

Post a Comment